3 comment  view:3   blogger:0 view

  1. Firehot1975

    Chef ata to ng pagpag

  2. yol silver

    Bagsak ito sa plating hahaha

  3. Katherine

    Ang Tradisyon po sa Italy December 8 po Ang paglagay ng Xmas tree. Ingat po sa mga dishes na kinakain natin. Salamat sa video.

leave me a message

Copyright@Springever inc. © China All rights reserved.  

User login ⁄ Register