28 comment  view:28   blogger:0 view

 1. Galaxy TikTok

  Support me <3


 2. Phương Thảo Nguyễn Thị

  2:38 cho mik xin tên nhạc ik ạ

 3. Джули Ким

  292👍my

 4. trường an

  2:28 song ???

 5. Bao Pé

  2:43 song?

 6. Nurul Imanina

  Song of 0:30???

 7. Sugamelon tierra

  0:30 Ayyy el galleto! 😍

 8. 痕无

  生榨米粉?

 9. J- Sunshine

  You really hit me with 22 year old Jungkook?!?

 10. bts army

  2:59 song?

 11. Kimlee Yuki

  JEON JUNGKOOK

  DEAD

 12. Tanjil Hasan

  💙💙💙

 13. Delicious Nacer

  Về nhà ăn tết remix 😂😂

 14. nhi hoàng

  1:40 song??

 15. Kiều Trang Đinh

  Choimoa mới mở đầu video đã là JeiKei uchuchuuu

 16. Park Mochi

  3:38 cho mk xin ten nhac đi 😁😁😁

 17. _Neko _ Chan_

  0:30 song?

 18. BTS ARMY Kookie

  Jungkook oppa

 19. Milk & shake

  Song 9:04 ?

 20. Franky Lỏn

  xin link nhạc khúc 2:06

 21. Twetar Win

  4:13 l love cat
  😍😍

 22. Maya Belani

  Hello!

 23. شَريِفه بنت عَليِ

  0:30 junkook from bts💛💛💛.

 24. Алексей Шевцов

  5:26 😂😂😂

 25. Kevin Mata Forrosuelo

  Wow❤

 26. Kevin Mata Forrosuelo

  Wow❤

 27. 抖音美女精选

  标题真简单,一个标题用一辈子

 28. Mirai Sakura

  Omg first com

leave me a message

Copyright@Springever inc. © China All rights reserved.  

User login ⁄ Register